Koos en Co's | Creatieve Broedplaats

Ondernemen op de
creatieve broedplaats
 

Een boerenerf stammend uit 1640 heeft een ware metamorfose ondergaan tot creatief ondernemers erf.
De uitstraling ademt nostalgie met een eigentijdse nieuwerwetse twist. Koos&Co's is de plaats waar creativiteit en groene ruimte elkaar kruisbestuiven, waar talent tot ontwikkeling en ontplooiing komt. Hier draait het om co-creëren, verbinden en inspireren.  Heerlijk doorwerken en gebruik maken van alle faciliteiten, kennis en ervaring op de broedplaats.    

De grupstal

De grupstal op het erf heeft een metamorfose ondergaan tot modern kantoor; de werkplaats van de co's van koos. In de grupstal zijn diverse bedrijven gesetteld. 

Het is mogelijk een vaste of een flexible werkplek in te richten, voor langere of voor korte tijd. Een afgesloten kantoor gebruiken kan maar werken vanuit een open ruimte en gebruik maken van de gemeenschappelijke overlegruimte is ook een optie. Of maak naast je werkplek ook gebruik van de gildekamer, WIJ-land, buitenplaats of BIJ KOOS. 

MEER WETEN?